Sukhmani Sahib Ashtapadi 2 Path & Vyakhya (Part-1)

27598 views | 14 Nov 2012

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Wednesday, Nov 14, 2012) From today begins the exposition of the 2nd Ashtapadi of Sri Sukhmani Sahib by revered master Anandmurti Gurumaa... Each Ashtapadi is preceded by a shloka of reverence and it also indicates the theme of the following Ashtapadi. Today's episode of Amrit Varsha encompasses the necessity of surrendering to the Lord, the transitory and entangling nature of relationships, and how at the time of nothing else but only Lord's name & sadhana takes one to the shore. More in this video... Salok deen darad dukh bhanjnaa ghat ghat naath anaath. saran tumHaaree aa-i-o naanak kay parabh saath. ||1|| asatpadee. jah maat pitaa sut meet na bhaa-ee. man oohaa naam tayrai sang sahaa-ee. jah mahaa bha-i-aan doot jam dalai. tah kayval naam sang tayrai chalai. jah muskal hovai at bhaaree. har ko naam khin maahi uDhaaree. anik punahcharan karat nahee tarai. har ko naam kot paap parharai. gurmukh naam japahu man mayray. naanak paavhu sookh ghanayray. ||1|| sagal sarisat ko raajaa dukhee-aa. har kaa naam japat ho-ay sukhee-aa. laakh karoree banDh na parai. har kaa naam japat nistarai. anik maa-i-aa rang tikh na bujhaavai. har kaa naam japat aaghaavai. jih maarag ih jaat ikaylaa. tah har naam sang hoth suhaylaa. aisaa naam man sadaa Dhi-aa-ee-ai. naanak gurmukh param gat paa-ee-ai. ||2|| chhootat nahee kot lakh baahee. naam japat tah paar paraahee. anik bighan jah aa-ay sanghaarai. har kaa naam tatkaal uDhaarai. anik jon janmai mar jaam. naam japat paavai bisraam. ha-o mailaa mal kabahu na Dhovai. har kaa naam kot paap khovai. aisaa naam japahu man rang. naanak paa-ee-ai saaDh kai sang. ||3|| jih maarag kay ganay jaahi na kosaa. har kaa naam oohaa sang tosaa. jih paidai mahaa anDh gubaaraa. har kaa naam sang ujee-aaraa. jahaa panth tayraa ko na sinjaanoo. har kaa naam tah naal pachhaanoo. jah mahaa bha-i-aan tapat baho ghaam. tah har kay naam kee tum oopar chhaam. jahaa tarikhaa man tujh aakrakhai. tah naanak har har amrit barkhai. ||4|| bhagat janaa kee bartan naam. sant janaa kai man bisraam. har kaa naam daas kee ot. har kai naam uDhray jan kot. har jas karat sant din raat. har har a-ukhaDh saaDh kamaat. har jan kai har naam niDhaan. paarbarahm jan keeno daan. man tan rang ratay rang aykai. naanak jan kai birat bibaykai. ||5|| har kaa naam jan ka-o mukat jugat. har kai naam jan ka-o taripat bhugat. har kaa naam jan kaa roop rang. har naam japat kab parai na bhang. har kaa naam jan kee vadi-aa-ee. har kai naam jan sobhaa paa-ee. har kaa naam jan ka-o bhog jog. har naam japat kachh naahi bi-og. jan raataa har naam kee sayvaa. naanak poojai har har dayvaa. ||6|| har har jan kai maal khajeenaa. har Dhan jan ka-o aap parabh deenaa. har har jan kai ot sataanee. har partaap jan avar na jaanee. ot pot jan har ras raatay. sunn samaaDh naam ras maatay. aath pahar jan har har japai. har kaa bhagat pargat nahee chhapai. har kee bhagat mukat baho karay. naanak jan sang kaytay taray. ||7|| paarjaat ih har ko naam. kaamDhayn har har gun gaam. sabh tay ootam har kee kathaa. naam sunat darad dukh lathaa. naam kee mahimaa sant rid vasai. sant partaap durat sabh nasai. sant kaa sang vadbhaagee paa-ee-ai. sant kee sayvaa naam Dhi-aa-ee-ai. naam tul kachh avar na ho-ay. naanak gurmukh naam paavai jan ko-ay. ||8||2||

show more

Latest Videos