Sukhmani Sahib Ashtapadi 22 (Part-4) And 23 (Part-1) Vyakhya

4891 views | 21 Jan 2013

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Monday, Jan 21, 2013) Exposition of the 22nd Ashtapadi ends and 23rd Ashtapadi begins in today's episode of Amrit Varsha... salok. gi-aan anjan gur dee-aa agi-aan anDhayr binaas. har kirpaa tay sant bhayti-aa naanak man pargaas. ||1|| asatpadee. satsang antar parabh deethaa. naam parabhoo kaa laagaa meethaa. sagal samagree aykas ghat maahi. anik rang naanaa daristaahi. na-o niDh amrit parabh kaa naam. dayhee meh is kaa bisraam. sunn samaaDh anhat tah naad. kahan na jaa-ee achraj bismaad. tin daykhi-aa jis aap dikhaa-ay. naanak tis jan sojhee paa-ay. ||1|| so antar so baahar anant. ghat ghat bi-aap rahi-aa bhagvant. Dharan maahi aakaas pa-i-aal. sarab lok pooran partipaal. ban tin parbat hai paarbarahm. jaisee aagi-aa taisaa karam. pa-un paanee baisantar maahi. chaar kunt dah disay samaahi. tis tay bhinn nahee ko thaa-o. gur parsaad naanak sukh paa-o. ||2|| bayd puraan simrit meh daykh. sasee-ar soor nakh-yatar meh ayk. banee parabh kee sabh ko bolai. aap adol na kabhoo dolai. sarab kalaa kar khaylai khayl. mol na paa-ee-ai gunah amol. sarab jot meh jaa kee jot. Dhaar rahi-o su-aamee ot pot. gur parsaad bharam kaa naas. naanak tin meh ayhu bisaas. ||3|| sant janaa kaa paykhan sabh barahm. sant janaa kai hirdai sabh Dharam. sant janaa suneh subh bachan. sarab bi-aapee raam sang rachan. jin jaataa tis kee ih rahat. sat bachan saaDhoo sabh kahat. jo jo ho-ay so-ee sukh maanai. karan karaavanhaar parabh jaanai. antar basay baahar bhee ohee. naanak darsan daykh sabh mohee. ||4|| aap sat kee-aa sabh sat. tis parabh tay saglee utpat. tis bhaavai taa karay bisthaar. tis bhaavai taa aykankaar. anik kalaa lakhee nah jaa-ay. jis bhaavai tis la-ay milaa-ay. kavan nikat kavan kahee-ai door. aapay aap aap bharpoor. antargat jis aap janaa-ay. naanak tis jan aap bujhaa-ay. ||5|| sarab bhoot aap vartaaraa. sarab nain aap paykhanhaaraa. sagal samagree jaa kaa tanaa. aapan jas aap hee sunaa. aavan jaan ik khayl banaa-i-aa. aagi-aakaaree keenee maa-i-aa. sabh kai maDh alipato rahai. jo kichh kahnaa so aapay kahai. aagi-aa aavai aagi-aa jaa-ay. naanak jaa bhaavai taa la-ay samaa-ay. ||6|| is tay ho-ay so naahee buraa. orai kahhu kinai kachh karaa. aap bhalaa kartoot at neekee. aapay jaanai apnay jee kee. aap saach Dhaaree sabh saach. ot pot aapan sang raach. taa kee gat mit kahee na jaa-ay. doosar ho-ay ta sojhee paa-ay. tis kaa kee-aa sabh parvaan. gur parsaad naanak ih jaan. ||7|| jo jaanai tis sadaa sukh ho-ay. aap milaa-ay la-ay parabh so-ay. oh Dhanvant kulvant pativant. jeevan mukat jis ridai bhagvant. Dhan Dhan Dhan jan aa-i-aa. jis parsaad sabh jagat taraa-i-aa. jan aavan kaa ihai su-aa-o. jan kai sang chit aavai naa-o. aap mukat mukat karai sansaar. naanak tis jan ka-o sadaa namaskaar. ||8||23||

show more

Latest Videos