Sukhmani Sahib Ashtapadi 4 Vyakhya (Part-1)

17292 views | 21 Nov 2012

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Wednesday, Nov 21, 2012) Today begins the 4th Ashtapadi of Sri Sukhmani Sahib... Like every episode of Amrit Varsha today's episode too is a master's call of awakening. The master expounds the fleeting journey from the womb to childhood, youth to old age, which passes away in the worldly pursuit completely oblivious of the real objective of life. And even then one doesn't aspire to seek the truth. Watch & wake up with today's exposition... salok. nirgunee-aar i-aani-aa so parabh sadaa samaal. jin kee-aa tis cheet rakh naanak nibhee naal. ||1|| asatpadee. rama-ee-aa kay gun chayt paraanee. kavan mool tay kavan daristaanee. jin tooN saaj savaar seegaari-aa. garabh agan meh jineh ubaari-aa. baar bivasthaa tujheh pi-aarai dooDh. bhar joban bhojan sukh sooDh. biraDh bha-i-aa oopar saak sain. mukh api-aa-o baith ka-o dain. ih nirgun gun kachhoo na boojhai. bakhas layho ta-o naanak seejhai. ||1|| jih parsaad Dhar oopar sukh baseh. sut bharaat meet banitaa sang haseh. jih parsaad peeveh seetal jalaa. sukh-daa-ee pavan paavak amulaa. jih parsaad bhogeh sabh rasaa. sagal samagree sang saath basaa. deenay hasat paav karan naytar rasnaa. tiseh ti-aag avar sang rachnaa. aisay dokh moorh anDh bi-aapay. naanak kaadh layho parabh aapay. ||2|| aad ant jo raakhanhaar. tis si-o pareet na karai gavaar. jaa kee sayvaa nav niDh paavai. taa si-o moorhaa man nahee laavai. jo thaakur sad sadaa hajooray. taa ka-o anDhaa jaanat dooray. jaa kee tahal paavai dargeh maan. tiseh bisaarai mugaDh ajaan. sadaa sadaa ih bhoolanhaar. naanak raakhanhaar apaar. ||3|| ratan ti-aag ka-udee sang rachai. saach chhod jhooth sang machai. jo chhadnaa so asthir kar maanai. jo hovan so door paraanai. chhod jaa-ay tis kaa saram karai. sang sahaa-ee tis parharai. chandan layp utaarai Dho-ay. garDhab pareet bhasam sang ho-ay. anDh koop meh patit bikraal. naanak kaadh layho parabh da-i-aal. ||4|| kartoot pasoo kee maanas jaat. lok pachaaraa karai din raat. baahar bhaykh antar mal maa-i-aa. chhapas naahi kachh karai chhapaa-i-aa. baahar gi-aan Dhi-aan isnaan. antar bi-aapai lobh su-aan. antar agan baahar tan su-aah. gal paathar kaisay tarai athaah. jaa kai antar basai parabh aap. naanak tay jan sahj samaat. ||5|| sun anDhaa kaisay maarag paavai. kar geh layho orh nibhaavai. kahaa bujhaarat boojhai doraa. nis kahee-ai ta-o samjhai bhoraa. kahaa bisanpad gaavai gung. jatan karai ta-o bhee sur bhang. kah pingul parbat par bhavan. nahee hoth oohaa us gavan. kartaar karunaa mai deen bayntee karai. naanak tumree kirpaa tarai. ||6|| sang sahaa-ee so aavai na cheet. jo bairaa-ee taa si-o pareet. baloo-aa kay garih bheetar basai. anad kayl maa-i-aa rang rasai. darirh kar maanai maneh parteet. kaal na aavai moorhay cheet. bair biroDh kaam kroDh moh. jhooth bikaar mahaa lobh Dharoh. i-aahoo jugat bihaanay ka-ee janam. naanak raakh layho aapan kar karam. ||7|| too thaakur tum peh ardaas. jee-o pind sabh tayree raas. tum maat pitaa ham baarik tayray. tumree kirpaa meh sookh ghanayray. ko-ay na jaanai tumraa ant. oochay tay oochaa bhagvant. sagal samagree tumrai sutir Dhaaree. tum tay ho-ay so aagi-aakaaree. tumree gat mit tum hee jaanee. naanak daas sadaa kurbaanee. ||8||4||

show more

Latest Videos