Sukhmani Sahib Ashtapadi 11 (Part-5) And 12 (Part-1) Vyakhya

6410 views | 17 Dec 2012

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Monday, Dec 16, 2012) Exposition of the 11th Ashtapadi culminates & 12th commences.. 11th Ashtapadi ends at an introspective & encouraging point wherein the revered master warns that you can't trust your mind or anybody's mind, for mind is changeable. But because it is changeable it can be moulded as desired with the right training. Further, the master explains the preamble shloka marking the beginning of the 12th Ashtapadi saying, only those who are egoless, humble, compassionate & loveful stay happy & joyful. And one has to make the efforts to eradicate the ego. No one else can do this for us. More in today's episode of Amrit Varsha, watch... salok. sukhee basai maskeenee-aa aap nivaar talay. baday baday ahaNkaaree-aa naanak garab galay. ||1|| asatpadee. jis kai antar raaj abhimaan. so narakpaatee hovat su-aan. jo jaanai mai jobanvant. so hovat bistaa kaa jant. aapas ka-o karamvant kahaavai. janam marai baho jon bharmaavai. Dhan bhoom kaa jo karai gumaan. so moorakh anDhaa agi-aan. kar kirpaa jis kai hirdai gareebee basaavai. naanak eehaa mukat aagai sukh paavai. ||1|| Dhanvantaa ho-ay kar garbaavai. tarin samaan kachh sang na jaavai. baho laskar maanukh oopar karay aas. pal bheetar taa kaa ho-ay binaas. sabh tay aap jaanai balvant. khin meh ho-ay jaa-ay bhasmant. kisai na badai aap ahaNkaaree. Dharam raa-ay tis karay khu-aaree. gur parsaad jaa kaa mitai abhimaan. so jan naanak dargeh parvaan. ||2|| kot karam karai ha-o Dhaaray. saram paavai saglay birthaaray. anik tapasi-aa karay ahaNkaar. narak surag fir fir avtaar. anik jatan kar aatam nahee darvai. har dargeh kaho kaisay gavai. aapas ka-o jo bhalaa kahaavai. tiseh bhalaa-ee nikat na aavai. sarab kee rayn jaa kaa man ho-ay. kaho naanak taa kee nirmal so-ay. ||3|| jab lag jaanai mujh tay kachh ho-ay. tab is ka-o sukh naahee ko-ay. jab ih jaanai mai kichh kartaa. tab lag garabh jon meh firtaa. jab Dhaarai ko-oo bairee meet. tab lag nihchal naahee cheet. jab lag moh magan sang maa-ay. tab lag Dharam raa-ay day-ay sajaa-ay. parabh kirpaa tay banDhan tootai. gur parsaad naanak ha-o chhootai. ||4|| sahas khatay lakh ka-o uth Dhaavai. taripat na aavai maa-i-aa paachhai paavai. anik bhog bikhi-aa kay karai. nah tariptaavai khap khap marai. binaa santokh nahee ko-oo raajai. supan manorath barithay sabh kaajai. naam rang sarab sukh ho-ay. badbhaagee kisai paraapat ho-ay. karan karaavan aapay aap. sadaa sadaa naanak har jaap. ||5|| karan karaavan karnaihaar. is kai haath kahaa beechaar. jaisee darisat karay taisaa ho-ay. aapay aap aap parabh so-ay. jo kichh keeno so apnai rang. sabh tay door sabhhoo kai sang. boojhai daykhai karai bibayk. aapeh ayk aapeh anayk. marai na binsai aavai na jaa-ay. naanak sad hee rahi-aa samaa-ay. ||6|| aap updaysai samjhai aap. aapay rachi-aa sabh kai saath. aap keeno aapan bisthaar. sabh kachh us kaa oh karnaihaar. us tay bhinn kahhu kichh ho-ay. thaan thanantar aykai so-ay. apunay chalit aap karnaihaar. ka-utak karai rang aapaar. man meh aap man apunay maahi. naanak keemat kahan na jaa-ay. ||7|| sat sat sat parabh su-aamee. gur parsaad kinai vakhi-aanee. sach sach sach sabh keenaa. kot maDhay kinai birlai cheenaa. bhalaa bhalaa bhalaa tayraa roop. at sundar apaar anoop. nirmal nirmal nirmal tayree banee. ghat ghat sunee sarvan bakh-yaanee. pavitar pavitar pavitar puneet. naam japai naanak man pareet. ||8||12||

show more

Latest Videos