Sukhmani Sahib Ashtapadi 12 Vyakhya (Part-2)

5850 views | 19 Dec 2012

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Monday, Dec 17, 2012) Exposition of the 12th Ashtapadi continues in today's episode of Amrit Varsha... salok. sukhee basai maskeenee-aa aap nivaar talay. baday baday ahaNkaaree-aa naanak garab galay. ||1|| asatpadee. jis kai antar raaj abhimaan. so narakpaatee hovat su-aan. jo jaanai mai jobanvant. so hovat bistaa kaa jant. aapas ka-o karamvant kahaavai. janam marai baho jon bharmaavai. Dhan bhoom kaa jo karai gumaan. so moorakh anDhaa agi-aan. kar kirpaa jis kai hirdai gareebee basaavai. naanak eehaa mukat aagai sukh paavai. ||1|| Dhanvantaa ho-ay kar garbaavai. tarin samaan kachh sang na jaavai. baho laskar maanukh oopar karay aas. pal bheetar taa kaa ho-ay binaas. sabh tay aap jaanai balvant. khin meh ho-ay jaa-ay bhasmant. kisai na badai aap ahaNkaaree. Dharam raa-ay tis karay khu-aaree. gur parsaad jaa kaa mitai abhimaan. so jan naanak dargeh parvaan. ||2|| kot karam karai ha-o Dhaaray. saram paavai saglay birthaaray. anik tapasi-aa karay ahaNkaar. narak surag fir fir avtaar. anik jatan kar aatam nahee darvai. har dargeh kaho kaisay gavai. aapas ka-o jo bhalaa kahaavai. tiseh bhalaa-ee nikat na aavai. sarab kee rayn jaa kaa man ho-ay. kaho naanak taa kee nirmal so-ay. ||3|| jab lag jaanai mujh tay kachh ho-ay. tab is ka-o sukh naahee ko-ay. jab ih jaanai mai kichh kartaa. tab lag garabh jon meh firtaa. jab Dhaarai ko-oo bairee meet. tab lag nihchal naahee cheet. jab lag moh magan sang maa-ay. tab lag Dharam raa-ay day-ay sajaa-ay. parabh kirpaa tay banDhan tootai. gur parsaad naanak ha-o chhootai. ||4|| sahas khatay lakh ka-o uth Dhaavai. taripat na aavai maa-i-aa paachhai paavai. anik bhog bikhi-aa kay karai. nah tariptaavai khap khap marai. binaa santokh nahee ko-oo raajai. supan manorath barithay sabh kaajai. naam rang sarab sukh ho-ay. badbhaagee kisai paraapat ho-ay. karan karaavan aapay aap. sadaa sadaa naanak har jaap. ||5|| karan karaavan karnaihaar. is kai haath kahaa beechaar. jaisee darisat karay taisaa ho-ay. aapay aap aap parabh so-ay. jo kichh keeno so apnai rang. sabh tay door sabhhoo kai sang. boojhai daykhai karai bibayk. aapeh ayk aapeh anayk. marai na binsai aavai na jaa-ay. naanak sad hee rahi-aa samaa-ay. ||6|| aap updaysai samjhai aap. aapay rachi-aa sabh kai saath. aap keeno aapan bisthaar. sabh kachh us kaa oh karnaihaar. us tay bhinn kahhu kichh ho-ay. thaan thanantar aykai so-ay. apunay chalit aap karnaihaar. ka-utak karai rang aapaar. man meh aap man apunay maahi. naanak keemat kahan na jaa-ay. ||7|| sat sat sat parabh su-aamee. gur parsaad kinai vakhi-aanee. sach sach sach sabh keenaa. kot maDhay kinai birlai cheenaa. bhalaa bhalaa bhalaa tayraa roop. at sundar apaar anoop. nirmal nirmal nirmal tayree banee. ghat ghat sunee sarvan bakh-yaanee. pavitar pavitar pavitar puneet. naam japai naanak man pareet. ||8||12||

show more

Latest Videos