Sukhmani Sahib Ashtapadi 11 Vyakhya (Part-2)

6548 views | 14 Dec 2012

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Friday, Dec 14, 2012) Exposition of the 11th Ashtapadi of Sri Sukhmani Sahib continues in today's episode of Amrit Varsha. Watch & reflect. salok. karan kaaran parabh ayk hai doosar naahee ko-ay. naanak tis balihaarnai jal thal mahee-al so-ay. ||1|| asatpadee. karan karaavan karnai jog. jo tis bhaavai so-ee hog. khin meh thaap uthaapanhaaraa. ant nahee kichh paaraavaaraa. hukmay Dhaar aDhar rahaavai. hukmay upjai hukam samaavai. hukmay ooch neech bi-uhaar. hukmay anik rang parkaar. kar kar daykhai apnee vadi-aa-ee. naanak sabh meh rahi-aa samaa-ee. ||1|| parabh bhaavai maanukh gat paavai. parabh bhaavai taa paathar taraavai. parabh bhaavai bin saas tay raakhai. parabh bhaavai taa har gun bhaakhai. parabh bhaavai taa patit uDhaarai. aap karai aapan beechaarai. duhaa siri-aa kaa aap su-aamee. khaylai bigsai antarjaamee. jo bhaavai so kaar karaavai. naanak daristee avar na aavai. ||2|| kaho maanukh tay ki-aa ho-ay aavai. jo tis bhaavai so-ee karaavai. is kai haath ho-ay taa sabh kichh lay-ay. jo tis bhaavai so-ee karay-i. anjaanat bikhi-aa meh rachai. jay jaanat aapan aap bachai. bharmay bhoolaa dah dis Dhaavai. nimakh maahi chaar kunt fir aavai. kar kirpaa jis apnee bhagat day-ay. naanak tay jan naam milay-ay. ||3|| khin meh neech keet ka-o raaj. paarbarahm gareeb nivaaj. jaa kaa darisat kachhoo na aavai. tis tatkaal dah dis paragtaavai. jaa ka-o apunee karai bakhsees. taa kaa laykhaa na ganai jagdees. jee-o pind sabh tis kee raas. ghat ghat pooran barahm pargaas. apnee banat aap banaa-ee. naanak jeevai daykh badaa-ee. ||4|| is kaa bal naahee is haath. karan karaavan sarab ko naath. aagi-aakaaree bapuraa jee-o. jo tis bhaavai so-ee fun thee-o. kabhoo ooch neech meh basai. kabhoo sog harakh rang hasai. kabhoo nind chind bi-uhaar. kabhoo oobh akaas pa-i-aal. kabhoo baytaa barahm beechaar. naanak aap milaavanhaar. ||5|| kabhoo nirat karai baho bhaat. kabhoo so-ay rahai din raat. kabhoo mahaa kroDh bikraal. kabahooN sarab kee hoth ravaal. kabhoo ho-ay bahai bad raajaa. kabahu bhaykhaaree neech kaa saajaa. kabhoo apkeerat meh aavai. kabhoo bhalaa bhalaa kahaavai. ji-o parabh raakhai tiv hee rahai. gur parsaad naanak sach kahai. ||6|| kabhoo ho-ay pandit karay bakh-yaan. kabhoo moniDhaaree laavai Dhi-aan. kabhoo tat tirath isnaan. kabhoo siDh saaDhik mukh gi-aan. kabhoo keet hasat patang ho-ay jee-aa. anik jon bharmai bharmee-aa. naanaa roop ji-o savaagee dikhaavai. ji-o parabh bhaavai tivai nachaavai. jo tis bhaavai so-ee ho-ay. naanak doojaa avar na ko-ay. ||7|| kabhoo saaDhsangat ih paavai. us asthaan tay bahur na aavai. antar ho-ay gi-aan pargaas. us asthaan kaa nahee binaas. man tan naam ratay ik rang. sadaa baseh paarbarahm kai sang. ji-o jal meh jal aa-ay khataanaa. ti-o jotee sang jot samaanaa. mit ga-ay gavan paa-ay bisraam. naanak parabh kai sad kurbaan. ||8||11||

show more

Latest Videos