Sukhmani Sahib Ashtapadi 21 Vyakhya (Part-4)

4956 views | 17 Jan 2013

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Thursday, Jan 17, 2013) Exposition of the 21st Ashtapadi continues in today's episode of Amrit Varsha... salok. sargun nirgun nirankaar sunn samaaDhee aap. aapan kee-aa naankaa aapay hee fir jaap. ||1|| asatpadee. jab akaar ih kachh na daristaytaa. paap punn tab kah tay hotaa. jab Dhaaree aapan sunn samaaDh. tab bair biroDh kis sang kamaat. jab is kaa baran chihan na jaapat. tab harakh sog kaho kiseh bi-aapat. jab aapan aap aap paarbarahm. tab moh kahaa kis hovat bharam. aapan khayl aap varteejaa. naanak karnaihaar na doojaa. ||1|| jab hovat parabh kayval Dhanee. tab banDh mukat kaho kis ka-o ganee. jab aykeh har agam apaar. tab narak surag kaho ka-un a-utaar. jab nirgun parabh sahj subhaa-ay. tab siv sakat kahhu kit thaa-ay. jab aapeh aap apnee jot Dharai. tab kavan nidar kavan kat darai. aapan chalit aap karnaihaar. naanak thaakur agam apaar. ||2|| abhinaasee sukh aapan aasan. tah janam maran kaho kahaa binaasan. jab pooran kartaa parabh so-ay. tab jam kee taraas kahhu kis ho-ay. jab abigat agochar parabh aykaa. tab chitar gupat kis poochhat laykhaa. jab naath niranjan agochar agaaDhay. tab ka-un chhutay ka-un banDhan baaDhay. aapan aap aap hee acharjaa. naanak aapan roop aap hee uparjaa. ||3|| jah nirmal purakh purakh pat hotaa. tah bin mail kahhu ki-aa Dhotaa. jah niranjan nirankaar nirbaan. tah ka-un ka-o maan ka-un abhimaan. jah saroop kayval jagdees. tah chhal chhidar lagat kaho kees. jah jot saroopee jot sang samaavai. tah kiseh bhookh kavan tariptaavai. karan karaavan karnaihaar. naanak kartay kaa naahi sumaar. ||4|| jab apnee sobhaa aapan sang banaa-ee. tab kavan maa-ay baap mitar sut bhaa-ee. jah sarab kalaa aapeh parbeen. tah bayd katayb kahaa ko-oo cheen. jab aapan aap aap ur Dhaarai. ta-o sagan apasgan kahaa beechaarai. jah aapan ooch aapan aap nayraa. tah ka-un thaakur ka-un kahee-ai chayraa. bisman bisam rahay bismaad. naanak apnee gat jaanhu aap. ||5|| jah achhal achhayd abhayd samaa-i-aa. oohaa kiseh bi-aapat maa-i-aa. aapas ka-o aapeh aadays. tihu gun kaa naahee parvays. jah aykeh ayk ayk bhagvantaa. tah ka-un achint kis laagai chintaa. jah aapan aap aap patee-aaraa. tah ka-un kathai ka-un sunnaihaaraa. baho bay-ant ooch tay oochaa. naanak aapas ka-o aapeh pahoochaa. ||6|| jah aap rachi-o parpanch akaar. tihu gun meh keeno bisthaar. paap punn tah bha-ee kahaavat. ko-oo narak ko-oo surag banchhaavat. aal jaal maa-i-aa janjaal. ha-umai moh bharam bhai bhaar. dookh sookh maan apmaan. anik parkaar kee-o bakh-yaan. aapan khayl aap kar daykhai. khayl sankochai ta-o naanak aykai. ||7|| jah abigat bhagat tah aap. jah pasrai paasaar sant partaap. duhoo paakh kaa aapeh Dhanee. un kee sobhaa unhoo banee. aapeh ka-utak karai anad choj. aapeh ras bhogan nirjog. jis bhaavai tis aapan naa-ay laavai. jis bhaavai tis khayl khilaavai. baysumaar athaah agnat atolai. ji-o bulaavhu ti-o naanak daas bolai. ||8||21||

show more

Latest Videos