ऐसा वर देही हरि। गायी नाम निरंतरी।। धृ ।। पुरवी आस माझी देवा। जेणे घडे तुझी...