देह देवाचे मंदिर देह देवाचे मंदिर। आत आत्मा परमेश्वर आत आत्मा परमेश्वर ॥ जशी उसात हो...

संतांचिये गावी प्रेमाचा सुकाळ। नाही तळमळ दुख लेश।। धृ ।। तेथे मी राहीन होऊनी याचक। धालितील...

जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती। चालविसी हाती धरोनिया। चालो वाटे आम्हा तुझासी आधार। चालविसी भार...

पुण्य परउपकार पाप ते परपीडा। आणिक नाही जोडा दुजा यासी।। धृ ।। सत्य तोचि धर्म असत्य...

याजसाठी केला होता अट्टाहास। शेवटचा दिस गोड व्हावा।। धृ ।। आता निश्चींतीने पावलो विसावा। खुंटलिया धावा...

वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे। पक्षी ही सुस्वरे आळविती।। धृ ।। येण सुखे रुचे एकांताचा वास। नाही...