हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे।। धृ ।। दोरीच्या सापा भिऊनी भवा। भेटी नाही जीवा शिवा।...