मेरी मतिया हरिहरिहरि गुण गा ॥ टेक ॥
नाम मुरारी भवभय हारी नहि नहि नहि बिसरा ॥
दुर्लभ काया जग में पाया दिन दिन दिन नगमा ॥
करतल पानी उमर बिहानी पलपलपल चलजा ॥
ब्रम्‍हानंदा सब सुखकंदा नित नित नित चितला ॥

Meree matiyaa hariharihari gun gaa ॥ Tek ॥
Naam muraaree bhavabhay haaree nahi nahi nahi bisaraa ॥
Durlabh kaayaa jag mein paayaa din din din nagamaa ॥
Karatal paanee umar bihaanee palapalapal chalajaa ॥
Brhmananda sab sukhakandaa nit nit nit chitalaa ॥